Farbror Blå * Brandhill

Inlägg publicerade under kategorin Evolution

Av Torbjörn S. Brandhill - 23 november 2012 16:17

Perifera nervsystemet är egentligen alla nerver som inte tillhör hjärnan eller ryggmärgen. Det är väldigt små nerver som skickar impulser till och från det centrala nervsystemet. Detta stämmer dock inte helt eftersom de nerver som skickar impulser till musklerna ingår också i det perifera nervsystemet.


Depression

Man kan också notera påtagliga psykiska förändringar när man utifrån tillför signalsubstanser eller påverkar dem indirekt. Signalsubstanserna (som också är hormoner) överför impulser mellan nervcellerna. De viktigaste signalsubstanserna i det här sammanhanget är serotonin, dopamin och noradrenalin. De förmedlar impulser som är inblandade i den hjärnaktivitet som tar sig uttryck i känslolivet, tankeverksamheten, sömnen, aptiten och sexualiteten. Problemet är att det inte finns någon enda beskrivning av hur ett sådant system skulle tänkas fungera. Det hindrar inte att mediciner riktade mot nervernas signalsubstanser har effekt. Medicinens effekt påvisar inte närvaron av ett system, än mindre beskriver det ett sådant. Depression har i flera år också kallats melankoli. Depression är utifrån sett en väldigt obegriplig sjukdom eftersom den uppfattas naturligt onaturlig. Det är alltså inte naturligt att lida av depression, men depressionen i sig är så pass naturlig att depressionen blir naturligt onaturlig. - Hälsningar Farbror Blå  

Av Torbjörn S. Brandhill - 21 november 2012 17:49

Motoriska nerver

 

• 99 % av alla nerver är sammanbindande nerver. De sammanlänkar ryggmärgen med hjärnan.


Reflexer: Är motoriska mönster som finns i ryggmärgen och den förlängda ryggmärgen. Reflexer sker utan att hjärnan är inblandad. Under vår hud finns det sinnesceller som känner av smärta. Om dessa utsätts för just smärta skickar cellerna impulser till ryggmärgen genom axonerna till musklerna. Musklerna spänner sig i sin tur och kroppen drar sig ifrån smärtan som till exempel: från en nål. I vår kropp har vi två olika sorters reflexer: De inlärda och de medfödda reflexerna. Man kan sammanfatta det såhär: De medvetna reaktionerna i kroppen styrs av hjärnan, medan de omedvetna styrs av ryggmärgen.


Medfödda reflexer – Vi har flera medfödda reflexer som till exempel vår blinkning. När ögat är torrt blinkar ögat av ren reflex, även när något utifrån närmar sig ögat blinkar ögat av ren reflex. Gripreflexen hos småbarn är också en medfödd reflex till exempel: Om man rör ett litet barns handflator stängs dem direkt. Att gå är också en medfödd reflexrörelse. Anledningen till att barn inte kan gå är att deras medfödda nervbanor inte är färdigkopplade. Det beror alltså inte på träning när ett barn lär sig att gå utan det finns redan naturligt i kroppen.


Inlärda reflexer – Det finns vissa reflexer som vi måste lära oss som till exempel: cykling. Cykling är något som vi lär oss, men efter att vi har lärt oss att cykla blir det en reflex. - Hälsningar Farbror Blå

Av Torbjörn S. Brandhill - 19 november 2012 16:26

I det Centrala nervsystemet ingår hjärnan och ryggmärgen. Det centrala nervsystemet tar emot impulser från det perifera nervsystemet och översätter detta sedan som en order om rörelse till hjärnan och ryggmärgen.Centrala nervsystemet är uppdelat i tre olika typer:

  • De sensoriska nerverna transporterar signaler från våra sinnen till olika delar av kroppen som till exempel hjärnan och ryggmärgen

  • De motoriska nerverna styr våra muskler och körtlar.

  • Vår hjärna kan inte styra allt i vårt nervsystem den delen som vi kan styra i det centrala och det perifera nervsystemet kallas somatiska nervsystemet. Den delen som vi inte kan styra kallas det autonoma nervsystemet. Autonomt betyder självständigt och det autonoma nervsystemet är självständigt från vår egen påverkan
  •  

CNS består av ett finförgrenat nät av nervceller och miljarder av gråa cellkroppar. Varje timme går det miljontals nervimpulser till hjärnan och ryggmärgen.  Impulserna kommer från muskler, ögonen, huden och andra organ i kroppen. Det finns en myt om att nervsystemet stannar av när du sover detta är dock helt inkorrekt. Nervsystemet är aktivt även när du sover.


Glöm inte att titta på pengarna på bordet ikväll... - Hälsningar Farbror Blå

Av Torbjörn S. Brandhill - 11 november 2012 15:29

Olika begrepp som används när man talar om nervsystemet:


Nervvävnad – Består av nervceller och gliaceller. Kommunicerar i kroppen med hjälp av kemiska signalämnen och elektriska impulser.


Gliaceller – Det är olika cellsorter i nervsystemet.


Neuropati – Benämningen för nervskador.


Nervimpuls - Det är en elektrokemisk händelse som sker i nervcellers utskott.


Nerv - En nerv är en samling ”trådar” som leder impulser i kroppen från olika organ som till exempel: hjärnan, (ryggmärgen) och muskler. Nervceller har en cellkropp och två olika utskott kallade axoner och dendriter


Motoriska nerver – ”De motoriska nerverna styr impulser utifrån nervcellens utskott.”


Nervstam – När det sker en skada på en nervstam förstörs nervtrådarna i nervcellen.


Ryggmärgen kopplar och leder nervimpulser i nervsystemet. Ryggmärgen ser till utseendet ut som en kabel och är stor som en blyertspenna. Den är uppbyggd av grå och vit substans.


Nästa del som jag ska gå in på är det centrala kontra det perifera nervsystemet m.m Hade en tenta i fredags och om en vecka får jag reda på hur det gick. Vi får se hur det gick, men jag är nöjd med min insats. Ha det bra. Får se hur många som är, så styrda av sin reptilhjärna att de bara ser att jag inte skrivet ut "man" i rubriken... ;) - Hälsningar Farbror Blå 
Mycket trevlig personal, men trevligheten dödar mig nästan då man får ett skrattande nervöst svar när de inte kan svara på mina frågor.
 
 
 
 
Väldigt tillmötesgående och trevlig personal som jag gillar starkt.
 
 
 
 
Det må hända att det inte är företagets förtjänst, men jag anser att stället är välplacerat för mina behov.
 
 
 
Av Torbjörn S. Brandhill - 5 november 2012 15:14

Vi fortsätter med nervsystemet. Nu ska vi beta av frågan: Vad är en nervimpuls? samt lite kortfakta om nervsjukdomar.


  En tecknad bild av en nervcell http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neuron-no_labels.png


Vad är en nervimpuls? Det är en elektrokemisk händelse som sker i nervcellers utskott. Nervceller har ett membran och en nervimpuls är en snabbförändring i membranet. Det är en viktig del i vår kropps nervkommunikation. Det är som ett slags signalsystem mellan organen i kroppen. Det är väldigt komplicerad process, som finns hos alla djur och hos vissa växter.


Nervsjukdomar. Den medicinska benämningen för nervskador är neuropati. Nervsystemet är väldigt komplicerat och det leder till att nervsjukdomar ofta är svårbehandlade. Nervsjukdomar kan även utvecklas utifrån andra sjukdomar som till exempel diabetes. Begreppet "nervsjukdomar" är egentligen en felaktig benämning för nervproblem, eftersom nervsystemet inte blir sjukt utan det blir ”bara” skadat.

- Hälsningar Farbror Blå

Av Torbjörn S. Brandhill - 3 november 2012 17:53

Jag brukar säga att jag inte har några nerver, vilket självklart inte stämmer, men nervositet känner jag väldigt sällan. Detta är ännu ett steg när det gäller psykologi, evolutionslära, självkännedom etc. här på bloggen. Fråga nummer ett när man börjar prata om nerver är naturligt: Vad är en nerv. (Källor kommer jag att redovisa lite längre fram)

Nervsystemet

”Nervsystemet transporterar och sköter information”

Vad är en nerv? En nerv är en samling ”trådar” som leder impulser i kroppen från olika organ som till exempel: hjärnan, (ryggmärgen) och muskler. Nervceller har en cellkropp och två olika utskott kallade axoner och dendriter. Axoner leder impulser från nervcellens kropp, medan dendriterna leder impulser till nervcellens kropp. Man delar upp kroppens nerver i sensoriska, sammanbindande och motoriska nerver. Flera nerver består av massvis av nervceller ex. synnerven består av mer än 500 000 nervceller. Nerver har ett fettlager runt sig som skydd. Fettlagret är elektriskt isolerande för cellen. Nerver gör oss medvetna om vår omgivning. Det är även viktigt att poängtera att nervcellens ”trådar” (utskott) är endast 1- 5 mikrometer långa. - Hälsningar Farbror Blå

Av Torbjörn S. Brandhill - 7 oktober 2012 22:53

Lite kort om evolution:  Framförallt så förklarar jag några begrepp som evolutionsläran använder sig av.


Det naturliga urvalet sker när en art vinner över annan art, alltså att de väsen som har bäst egenskaper kommer att lyckas sprida vidare sina egenskaper. Avel har med det naturliga urvalet att göra.


Överproduktion – Genom denna process kommer absolut några individer att överleva till nästa generation. Maskrosor använder sig utav överproduktion.


Konkurrens – Om maten tryter måste individer tävla om maten. Det är de som vinner tävlingen som lyckas reproducera sig.


Variation – är den term som användes när man beskriver skillnader mellan olika djur samt olika arter.


Anpassning – Vissa variationer är till större hjälp för vissa arter. Det finns flera variationer som gör att vissa arter blir mer lämpade. Anpassningen blir inkodad hos djuren och det förs vidare till nästa generation.  Adaptationen blir vanligare, eftersom att processen fortsätter hela tiden.


Isolering – är allt det som kan stoppa två arter från att fortplanta sig med varandra. Isoleringen kan vara vatten berg m.m Galapagosöarna är ett typ exempel på en superisolering. 


Adaptiv radiation  - är den process som gör att ett djur utvecklas till flera olika arter.

Torbjörn S. Brandhill - Farbror Blå

Fråga mig

100 besvarade frågor

Omröstning

Vet du vad en frivilligcentral är?
 Ja
 Nej

Bidra till bloggen

Alla bidrag är välkomna. Bloggen lyfter civilsamhället och frivilligt socialt arbete mer och andra politiska frågor. Alla pengar går till att bygga upp bloggen och annat för att lyfta politiska frågor. Det kan gälla Ulricehamns kommun eller riksfrågor. 

 

Swisha till: 070-2870484

Det här är jag

     

Get to know be better-video på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=AdMJjhuhHDQ&list=UUswujfiyq_atByqT7QIqTEA

 

Jag gör videor på svenska, engelska och tyska. I mina videor på svenska heter jag "Farbror Blå" och i de på engelska samt tyska heter jag "Brandhill". Alla mina videor på tyska har undertexter på svenska så om du inte kan tyska är det inte något problem. Här är min youtube-kanal: 

https://www.youtube.com/channel/UCswujfiyq_atByqT7QIqTEA

 

Jag är 26 år och politiskt aktiv i Liberalerna, har en populär blogg samt youtube-kanal med över 400 000 views, spelar piano, sjunger m.m.

 

Har varit distriktsordförande för LUF Kalmar och suttit som ersättare i en del lokala styrelser i Liberalerna tidigare Folkpartiet Liberalerna. 

 

Är intresserad av livet och allt som har med livet att göra. Poesi har alltid varit en stor del av mitt liv och på poeter.se delar jag med mig av mina dikter. Jag har pluggat internationella samhällsstudier på Linnéuniversitetet i Kalmar och har därmed läst idéhistoria, statsvetenskap, internationella samhällsstudier m.m. Jag var erasmusstudent i Bremen/Tyskland. I Tyskland pluggade jag statsvetenskap, engelska och tyska. (Terminen i Tyskland var under förra hösten)  Är hemma i Sverige nu och har en fil.kand. i statsvetenskap. Idag pluggar jag offentlig förvaltning, ledning och styrning på Göteborgs Universitet. 

 

Har du frågor, tankar eller något liknande till mig är det välkommet med kommentarer samt förslag om vilka typer av videor som jag ska göra m.m.

 

Politik: Talesperson för en realistisk och genomtänkt syn på politik. Jag älskar att diskutera och försöker göra mig involverad i politiken genom att diskutera frågor via flera olika synvinklar. Jag brinner för de mänskliga rättigheterna.  

 

Här är ett klipp från min tv-debut. Det var under valrörelsen i februari-månad 2014. (Om jag minns rätt)   

https://www.youtube.com/watch?v=Kn7dAJEdAnE 

 

Här är jag med i radion: 

P4 Kalmar - Debatt om vilka frågor som är de viktigaste ungdomsfrågorna: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=5889187 

 

I P3 om hot som jag fått som politiker och ordförande i LUF Kalmar: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspxprogramid=1646&artikel=5853654

Sök i bloggen

Translate my blog

Besökare

Kategorier

Tidigare år

Arkiv

Ranka blogg

bloggtopplista free counters
Free counters Affärsverksamhet bloggar Blogg listad på Bloggtoppen.se Twingly BlogRank PageRank bloggar Blogglista.se Kvalitetskatalog.se