Farbror Blå * Brandhill

Inlägg publicerade under kategorin Religion

Av Torbjörn S. Brandhill - 30 april 2018 13:12

En vän till mig debatterar om det är rationellt att tro på gud. Vad tycker ni om debatten/samtalet/diskussionen? Jag tycker att den var lite seg i början men att den tog sig mot slutet. Debatten var något bättre när de både bemötte varandras argument. Inledningsanföranden är i regel inte särskilt roliga att lyssna på särskilt inte med tanke på att man har hört flera av argumenten förut. Formatet fungerar rätt så bra i debatten och jag gillar framförallt nivån som de båda debattörerna håller. Sedan är det rätt roligt att det blivit en del tittare och att var en del livetittare. Kommentaren om att det var ovanligt bra argumentation från en ateist var lite märklig. Jag vet inte riktigt om de menade att argumenten var tilltalande även för en gudstroende eller om de bara är trötta på att få trollaktiga svar/otrevliga svar. Det kan även ha varit att argumenten låg på en ovanligt hög nivå men borde inte debattformatet och viljan att ställa upp på den här typen av debatt vara en garant för att argumenten bör vara logiska och välformulerade. 

 

- Hälsningar Torbjörn S. Brandhill 

 


Kommer ni ihåg det här från Family Guy? "Worse than Hitler"Det är så klockrent. 

Av Torbjörn S. Brandhill - 30 november 2015 22:28

En video som har över 1 miljon views och jag förstår varför. Den tar upp flera frågor som religiösa skolelever har när det gäller evolution och vetenskap. Richard Dawkins svarar utförligt och ordentligt på alla frågor. Jag hade velat ha honom som lärare och jag är glad att de filmade lektionen så att fler kunde ta del av den. 


- Hälsningar Torbjörn S. Brandhill "Farbror Blå"Av Torbjörn S. Brandhill - 29 april 2015 00:25

Ett kort svar till en homofob helt enkelt. Ett väldigt bra svar skulle jag säga. Det är så tröttsamt när man hör "övertygelsen" om att homosexuella kan välja att inte vara homosexuella. (Ja, jag känner personen i videon och då menar jag inte homofoben) 

 

- Hälsningar Torbjörn S. Brandhill "Farbror Blå" 


Av Torbjörn S. Brandhill - 13 december 2014 04:05

Ett otroligt vackert klipp som beskriver vad ett liv är och hur fantastiskt det är att just du lever. Vi har en underbar värld runt omkring oss som vi ska lära oss mer om och förstå på fler sätt. Jag ser det som ett privilegium att jag har möjligheten att lära mig mer om människor, världen och livet. - Hälsningar Torbjörn S. Brandhill "Farbror Blå" 
Av Torbjörn S. Brandhill - 30 augusti 2014 16:08

Någon eller några har satt upp en Isis-flagga på en bro i Smedby nära Kalmar igår. 


Det är skrämmande att det finns personer som sympatiserar med Isis nära Kalmar. En del kanske vill översätta händelsen till "pojkstreck", men det gör inte jag. Det är ett tydligt ställningstagande som är förkastligt i mening. Isis är en del av de mörka krafter som är emot alla de grundstenar som demokratin bygger på. Yttrandefriheten, rörelsefriheten, tryckfriheten, att få rösta, religionsfriheten för att nämna några av grundstenarna. Isis är också ett exempel på hur man kan använda religion för att legitimera sina handlingar. Jag har haft diskussioner med några islamofober som beskriver islam som det värsta någonsin och de har ofta rätt i en del av deras påståenden men deras resonemang brister på flera ställen. Det största misstaget är att man ofta klumpar ihop och säger att islam är hemskt när det egentligen finns så mycket annat som ligger bakom. Att klumpa ihop sin kritik eller den kritik som framförs är något som en del religiösa gör också. Man uttrycker sig såhär: "Det står ingenstans i koranen om sharia-lagar" - Det är helt rätt att sharia-lagar nämns i hadithernas böcker bland annat och att en del islamofober nämner att sharia-lagarna kommer från koranen är felaktigt. Problemet med meningen: "Det står inte i koranen" är dessvärre problematiskt eftersom det betyder att om det skulle stå koranen vore det legitimt. Jag menar att det är inte legitimt oavsett, utan huruvida det står i koranen eller inte är inte intressant. Personligen är jag ateist eller antiteist och tar absolut avstånd från islam och fördömer de delar inom islam som jag ser som förkastliga men det måste bemötas på ett sakligt sätt. Man behöver veta vad det är man kritiserar, särskilt när man påstår saker om vad det är som motiverar de vedervärdiga aktioner som görs i Irak-Syrien. 

 

Efter att ha framfört delar av min syn på den kritik som kommit fram blir jag fortfarande upprörd över att det finns ett stöd för Isis nära Kalmar. Isis aktioner är inte under några omständigheter acceptabla och att det finns människor som stödjer deras aktioner är sorgligt. Vi måste tillsammans stå upp emot religiös fundamentalism och våldsaktioner.  - hälsningar Torbjörn S. Brandhill "Farbror Blå"

 

 

Barometern om Isis-flaggan: http://www.barometern.se/nyheter/kalmar/isis-flagga-pa-bro-i-smedby(4425880).gmAv Torbjörn S. Brandhill - 8 augusti 2014 12:35

Tomas av Aquino visar upp de typiska filosofiska ställningstaganden som antikens filosofer stod för. Tomas av Aquino har använt sig av Aristoteles, Platon och Sokrates tankegångar för att belägga sina gudsbevis. Han använder sig betydligt mer av filosofiska och semantiska termer, vilket kan dock bero på att vetenskapen inte var särskilt utvecklad på 1200-talet. Det är även väldigt tydligt att troende personer inte förlitar sig särskilt mycket på vetenskap i sina gudsbevis. Guds allsmäktighet tycker jag är väldigt intressant, eftersom den inte stämmer rent sakligt. Om gud är den stora ”godheten” borde gud ha en tydlig mall som han följer, men om gud följer en mall kan han väl inte vara allsmäktig? En alternativ förklaring: Det kan ha varit på det sättet att avståndet mellan vetenskapen och människan var väldigt stor på 1200-talet. Jag menar inte att det var svårt att få tag i fakta utan att det snarare var väldigt svårt att förstå sig på vetenskap. Mycket pekar på att Tomas av Aquino kreationistiska gudsbevis är ett tecken på oförstående och underutvecklad vetenskap.


Det har varit svårt för mig att hitta några fördelar med Tomas av Aquinos filosofiska texter, men det finns några få. Han belyser att vi har luckor i vårt språk, som kan täckas med gud. Gud är en fantastisk term för det som vi vetenskapligt inte har förklarat. Tomas av Aquino lyfter fram bristerna i vårt språk, men han ansåg inte att gud enbart är ett svar på det vi inte vet utan gud är det som vi alla bara vet finns genom att just veta om gud.


Rent vetenskapligt finns det ett tydligt och bra argument emot guds existens nämligen: Det må vara nästintill omöjligt att bevisa vetenskapligt hur universum uppstod, men det är helt omöjligt att vetenskapligt bevisa hur gud uppstod. Filosofer och vetenskapsmän måste börja förstå att ”en brist på bevis inte är ett bevis”, vilket betyder att det inte visar att endera stämmer ehuru kreationister påstår detta. Jag måste säga att jag inte har några positiva saker att säga alls om Tomas av Aquino. Hans resonemang är intellektuellt undermåliga, oviktiga samt väldigt ruckbara. Men vid första anblicken känns de orubbliga och var väl det fram tills Charles Darwin presenterade evolutionsteorin, som slagit hål på flera ”kreationspåståenden”. Vi ateister måste dock vara ödmjuka, våra forskare har inte förklarat allt ännu, men med hjälp av vetenskapen kan vi förkasta flera gudsbevis. Några av dessa förkastelser har Richard Dawkins satt ord på och förklarat i boken Illusionen om gud.


Vetenskapsskildringen tycker jag även borde lyftas fram: Vad är vetenskapligt egentligen? De som gör allt för att förklara hur verkligheten ser ut genom gedigen forskning eller de som gör allt för att visa brister i denna forskning?


Det finns dock ett problem med Richard Dawkins resonemang och det är en fråga som han inte har besvarat eller som helt enkelt väldigt många vill få klarhet i. Det är framförallt skaparargumentet. Kan något ske utan någon påverkan? Det är en relevant fråga som jag faktiskt tänkt låta ligga. Den kan du som läsare gärna ta reda på. Ett svar på den frågan finns i boken Illusionen om gud


Det finns en tydlig rationalitet i Richard Dawkins resonemang särskilt när han angriper guds ”perfekthet”. Dawkins visar på en ödmjukhet för det som vetenskapen inte har bevisat. Han använder gud som en term för det som vetenskapen ännu inte har kunnat förklara. Det är samma inställning som Albert Einstein hade. Albert Einstein trodde på Gud i den bemärkelsen att det finns saker som vi ännu inte har kunnat förklara, men inte som någon allmäktig, allvetande, god, uppfinningsrik varelse. - Hälsningar Farbror Blå 

Av Torbjörn S. Brandhill - 7 augusti 2014 22:04

Minifakta om Tomas av Aquino: Född år 1225 och död år 1274 i Neapel. Han var en italiensk filosof och teolog. Han har helgonförklarats inom den Romersk-katolska kyrkan. Han inspirerades väldigt mycket av Aristoteles, men med kristendom som utgångspunkt.


Åsikterna kommer framförallt från hans teologiska bakgrund.


  • Begreppet teologi betyder förståelse, kunskap och mening med gud. (Läran om Gud)-kunskap
  • Bokstavligen och ursprungligen betyder teologi teoretiska uppfattningar och tankar om Gud, människans förhållande till det övernaturliga och världens konsistens.

Tomas av Aquinos åsikter om guds existens:

Han är mest känd för fem ”bevis” som bevisar guds existens:


1. Den stillastående drivkraften – handlar om att ingenting i vår värld kan röra sig utan att någon eller något har satt det i rörelse. Något gjorde den första rörelsen nämligen Gud. 

  

2. Den icke orsakade orsaken - handlar om att ingenting i vår värld kan skapa sig självt. All verkan har en orsak, vilket måste betyda att det finns en absolut start. Gud är en lösning i det sammanhanget.


3. Det kosmologiska beviset – handlar om att det måste funnits en tid, då inget fysiskt föremål har existerat. Men faktum är att fysiska föremål existerar för tillfället, vilket betyder att något icke fysiskt måste funnits som ”skapare” av de fysiska föremålen. Denna ”skapare” kallar vi Gud.


4. Gradbeviset – ”Vi ser skillnader i vår omgivning. Det finns grader till exempel godhet eller fulländning. Men vi bedömer dessa grader ensat genom att jämföra med maximum. Människor kan vara både goda och onda, och följaktligen kan vi inte vara bärare av den maximala godheten. Därför måste det finnas något annat som anger normen för fulländning, och detta maximum kallar vi Gud." Från Illusionen om Gud, Richard Dawkins 2007 s. 99


5. Det telologiska beviset eller designargumentet – handlar om att allt vi ser i vår värld ser ut att vara perfekt uträknat. ”Ingenting vi känner ser ut att vara medvetet formgivet såvida det inte är det.” ”Därför måste det ha funnits någon som gav allting dess form, och vi kallar honom Gud.” Tomas av Aquino beskrev det själv med: ”en pil som rör sig mot ett mål”


Minifakta om Søren Aabye Kierkegaard: Han föddes år 1813 och dog år 1855. Kierkegaard var dansk teolog, filosof samt författare. Han betraktas som en av grundarna till existentialismen. Han ställer sig mer mittemellan Tomas av Aquino och Richard Dawkins. Jag hade inte tänkt plocka fram några åsikter från Kierkegaard, eftersom han inte har några särskilt kontroversiella åsikter om guds existens. Men det kan vara bra att nämna någon som ligger mittemellan Tomas av Aquino och Richard Dawkins.


Minifakta om Richard Dawkins: Han föddes år 1941 och lever än idag. Dawkins är evolutionsbiolog, etolog och populärvetenskaplig författare. Han har skrivit tretton böcker och är en flitig föreläsare i religionsämnet. Dawkins anses vara en av världens mest kända ateister. Boken Illusionen om gud är en ateistisk bok som motsätter sig guds existens. Richard uttrycker sig så här: Kristna som läser illusionen av gud kommer att vara ateister när de sedan lägger ner boken.


Richard Dawkins åsikter om guds existens:

Argument emot Tomas av Aquinos ”bevis”: Har citerat exakt från boken Illusionen av gud, eftersom det inte ska ske några missförstån.


1,2 och 3 bemöter Richard med ett och samma argument, eftersom han anser att de syftar till en och samma sak: ”Alla dessa tre argument vilar på idén om en aldrig upphörande regression – svaret på en fråga reser en tidigare fråga så vidare i det oändliga – och hänvisar till Gud som ett stopp för den. De gör det totalt motiverade antagandet att Gud själv är immun för den tvivelaktiga lyxen att trolla som sätter punkt för en oändlig regression och ger detta något ett namn, bara därför att vi" Från Illusionen om Gud, Richard Dawkins 2007 s.97


Punkt fyra och fem är dock lite mer självstående och därmed mer angeläget att svara på var för sig. Punkt fyra är rent av ologiskt enligt Richard Dawkins, eftersom det inte finns någon logik i Tomas av Aquinos resonemang: Så här skriver han i boken: ”Man kan lika gärna säga att somliga människor luktar mer illa än andra men kan göra jämförelsen enbart genom att hänvisa till ett fulländat maximum av tänkbar stank. Därför måste det finnas någon som luktar maximalt illa, och vi kallar honom Gud.” Från Illusionen om Gud, Richard Dawkins 2007 s.99


Punkt fem är den fråga som Dawkins får svara på mest. Dawkins menar på att Darwin slog sönder punkt fem. Citat: ”Evolutionen genom det naturliga urvalet ger en ypperlig skenbild av att vara en medveten konstruktion med sina hisnande höjder av komplexitet och elegans. Och bland dessa framträdande representanter för psedodesign finner vi nervsystem som – utöver sina blygsammare talanger – demonstrerar ett målsökande beteende som även hos oss en diminutiv insekt mer liknar en raffinerad värmesökande missil än en enkel pil på väg mot målet." Från Illusionen om Gud, Richard Dawkins 2007 s.99-100


Jag återkommer imorgon med mina egna tankar inom ämnet. - Hälsningar Farbror Blå 

Fråga mig

100 besvarade frågor

Omröstning

Vet du vad en frivilligcentral är?
 Ja
 Nej

Bidra till bloggen

Alla bidrag är välkomna. Bloggen lyfter civilsamhället och frivilligt socialt arbete mer och andra politiska frågor. Alla pengar går till att bygga upp bloggen och annat för att lyfta politiska frågor. Det kan gälla Ulricehamns kommun eller riksfrågor. 

 

Swisha till: 070-2870484

Det här är jag

     

Get to know be better-video på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=AdMJjhuhHDQ&list=UUswujfiyq_atByqT7QIqTEA

 

Jag gör videor på svenska, engelska och tyska. I mina videor på svenska heter jag "Farbror Blå" och i de på engelska samt tyska heter jag "Brandhill". Alla mina videor på tyska har undertexter på svenska så om du inte kan tyska är det inte något problem. Här är min youtube-kanal: 

https://www.youtube.com/channel/UCswujfiyq_atByqT7QIqTEA

 

Jag är 26 år och politiskt aktiv i Liberalerna, har en populär blogg samt youtube-kanal med över 400 000 views, spelar piano, sjunger m.m.

 

Har varit distriktsordförande för LUF Kalmar och suttit som ersättare i en del lokala styrelser i Liberalerna tidigare Folkpartiet Liberalerna. 

 

Är intresserad av livet och allt som har med livet att göra. Poesi har alltid varit en stor del av mitt liv och på poeter.se delar jag med mig av mina dikter. Jag har pluggat internationella samhällsstudier på Linnéuniversitetet i Kalmar och har därmed läst idéhistoria, statsvetenskap, internationella samhällsstudier m.m. Jag var erasmusstudent i Bremen/Tyskland. I Tyskland pluggade jag statsvetenskap, engelska och tyska. (Terminen i Tyskland var under förra hösten)  Är hemma i Sverige nu och har en fil.kand. i statsvetenskap. Idag pluggar jag offentlig förvaltning, ledning och styrning på Göteborgs Universitet. 

 

Har du frågor, tankar eller något liknande till mig är det välkommet med kommentarer samt förslag om vilka typer av videor som jag ska göra m.m.

 

Politik: Talesperson för en realistisk och genomtänkt syn på politik. Jag älskar att diskutera och försöker göra mig involverad i politiken genom att diskutera frågor via flera olika synvinklar. Jag brinner för de mänskliga rättigheterna.  

 

Här är ett klipp från min tv-debut. Det var under valrörelsen i februari-månad 2014. (Om jag minns rätt)   

https://www.youtube.com/watch?v=Kn7dAJEdAnE 

 

Här är jag med i radion: 

P4 Kalmar - Debatt om vilka frågor som är de viktigaste ungdomsfrågorna: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=5889187 

 

I P3 om hot som jag fått som politiker och ordförande i LUF Kalmar: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspxprogramid=1646&artikel=5853654

Sök i bloggen

Translate my blog

Besökare

Kategorier

Tidigare år

Arkiv

Ranka blogg

bloggtopplista free counters
Free counters Affärsverksamhet bloggar Blogg listad på Bloggtoppen.se Twingly BlogRank PageRank bloggar Blogglista.se Kvalitetskatalog.se