Farbror Blå * Brandhill

Inlägg publicerade under kategorin Filosofi

Av Torbjörn S. Brandhill - 17 augusti 2014 13:17

2: ”Existensfilosofi”: - Variant 1: Heidegger och Sartre: Två filosofer som funderade kring meningen med livet, och vad det innebar att vara människa, var Heidegger och Sartre. Läs och sammanfatta kort främst Heidegger och Sartres idéer. Vad anser du själv? Ligger det något i deras idéer?


Heideggers teorier om meningen med livet och vad det innebär att vara människa –


Heidegger anser att livet inte kan beskrivas med våra nuvarande kommunikationsmetoder, nämligen vårt språk. Vårt språk sätter käppar för den fria tankeverksamheten i existensfrågan. Tanken styr analysen och en tankeblockering stoppar hela förståelsen om att människan har outgrundade mönster. Det är viktigt för människan att bara vara grundlig och saklig i existensfrågan, vilket Heidegger menar på är omöjligt med dagens språkliga uttryck. Heidegger menar på att ordet människa inte kan symbolisera oss människor. Dasein är ett uttryck som Heidegger använder för varelsen människa. Dasein betyder ”hon är här”, vilket är det enda som vi kan fastslå att människan är. Vi kan inte tillskriva människan någonting annat utan att vara osakliga.


Sartres teorier om meningen med livet och vad det innebär att vara människa–


Sartre menar på att människan inte kan definieras av vår ”naturliga” existens analys. Den naturliga analys som Sartre myntade var meningen: ”Essensen föregår existensen” – vilket betyder ungefär att härledningen måste existera innan existensen kan uppfyllas. Meningen med existensen måste finnas, för att existensen ska ha en mening.


De båda teorierna tycker jag verkar vettiga i sin argumentation, men ingen av filosoferna löser egentligen frågan angående människans existens. Sartre har möjligen fått till samma tes som jag brukar använda mig av: ”Livet har ingen mening, men det är upp till människan att göra så att det har en mening.” Jag är inte helt säker, men jag tror att det är just det som Sartre menar. Fast jag blir lite konfunderad ändå över hans teori, eftersom den löser egentligen ingenting. Både Sartre och Heidegger har snarare rett ut enbart vad det innebär att vara människa. De menar på att man inte kan veta vad en människa är, eftersom den som tänker en sådan tanke också är en människa. En människa som tänker att en människa är något särskilt har redan själv gått in i de mönster som redan finns, nämligen att det inte går att hitta något svar. En tanke föds av en människa vill vara något som den inte är. Men märker sedan att omgivningen redan bestämt att du inte kan vara något. Essensen fanns inte innan och därmed kan människan inte har någon mening och iochmed det finns inte människan i existentiell synvinkel.


Heidegger menar på att om vi ska kunna få någon rätsida i våra existentiella diskussioner, måste vi använda oss av speciella termer. Vi kan inte använda oss av redan befintliga termer för att beskriva saker som är eller inte är befintliga i vår tankebana. Jag måste säga att jag håller med den teorin. Det är ganska logiskt att vi människor inte kan använda oss av ordet människa när vi beskriver oss själva, eftersom vi inte kan beskriva ordet människa. Det blir en ihålig diskussion, som enbart kretsar sig kring redan befintliga tankar. 


- Hälsningar Farbror Blå Av Torbjörn S. Brandhill - 4 april 2014 16:34


Interssant: Debatt med Ann Heberlein, teologie doktor, Georg Klein, prof.tumörbiologi, Peter Singer, prof.filosofi Diskussionsledare Christer Sturmark - Hälsningar Farbror Blå

Av Torbjörn S. Brandhill - 12 april 2013 12:58

En hel del planering görs för tillfället. Det ska som nämndes i förra inlägget komma en hel del saker på bloggen. De flesta klippen bearbetas för fullt. Men fram tills dess att de blir publicerade får jag bjuda på en nyskriven dikt: 


Betraktelse

Ett vakar över det varaktiga, vaktande, spejande, flödande

Undergräver det dumma, svaga, tomma, lösa, trötta

Betonar det fula, hemska, sjuka, döda, inhumana, aggressiva med belåten förströelse i

vakarens, betraktarens, ägarens, vittnets, vännernas 

ögon, syn, bild, minne, hjärta, känsla, dröm, tro, vetskap, väska, krav, val, 

hopp.

- Hälsningar Farbror Blå

Av Torbjörn S. Brandhill - 15 februari 2013 06:16

Det här är en inspelning som jag gjorde för cirka två år sedan. Jag hittade den sparad och var bara tvungen att ladda upp den. Man kan se det som ett intellektuellt skämt, men det är även ett internt skämt. ;) Nu ska jag in till ett seminarium om boken "Nationalism" av Elie Kedourie. - Hälsningar Farbror Blå 


Av Torbjörn S. Brandhill - 5 februari 2013 16:37

Avslutande delen om internsociologi.


Dagens nya överklass: Vad är en nätokrat? Det är en person som förstår sambandet mellan den nya tekniken och makt. De som inte blir förvirrade av den massiva nya teknologiska chans som uppenbarar sig i samband med det nya paradigmskiftet. De människor som inte blir förvirrade av ny teknologi utan de som ser möjligheter och inte svårigheter med teknologin.  Nätokrater är en ny överklass som uppkommit av vårt elektroniska klassamhälle.  Kapitalismen är död, det har lett till att sociala institutioner och den gamla överklassen är ersatt av en virtuell spelplan. Den nya överklassen är det enda jag har talat om, men det måste väl också finnas en ny underklass också? Jo, de som följer nätokraternas framfart på den nya spelplanen utan att delta kallas konsumtariat. De som följer nätokraterna har dömts till att vara konsumerande proletariat. Vad går den nya överklassen ut på?


Den går ut på att använda den nya teknologin för att sprida ett ideellt eller ett finansiellt arbete. Nätokrater är väldigt smarta, eftersom de har räknat ut att den gamla överklassen måste ta del av den nya teknologin för att behålla sin överlägsenhet i klassamhället. Men detta kommer aldrig att ske, eftersom gamla överklasser vill bevara sin höga position i samhället och det gör man bara genom att hålla sig kvar vid sitt gamla tänk. Det som en före detta överklass har tänkt förut kommer alltid att ha ett visst klassvärde, men det kommer aldrig mer att appliceras som ett uttryck för överklass.


Detta vet man eftersom historien är som en klocka ,den väntar inte på människan, utan det är människan som får springa ifatt klockan hela tiden. Den som inte springer efter klockan har två val: Antingen stannar person och ställer sig på timvisaren eller så kliver personen av klockan för att titta på klockans lilla gång. Den överklass som fanns under gamla paradigmen kan fortfarande ha ett klassvärde ifall personen hoppar när klockans visare susar förbi.


Hur stoppar man denna överklass? Hur kan man motverka denna överklass? Jo, detta enda sätt som man kan stoppa en överklass är att använda ”överklasskoden”: Att lära sig och utveckla memer till att användas i nya funktioner som till exempel makt. Denna kod har all överklass spelat på. Finns det några konkreta motståndare mot den nya överklassen? Problemet med denna fråga är att om någon motverkar en överklass så är det för att själv anses som en del av överklassen. Wikileaks använde sig av ”överklasskoden” när de försökte motverka den nya överklassen. De ville att konsumtariatet ska få ta del av det, som nätokraterna undanhåller med hjälp av den nya teknologin. Wikileaks har utvecklat memet ”att man kan läcka information på internet” till att läcka sekretessbelagda dokument som makthavare har velat dölja. När detta sker skapas det reaktioner hos folket och det är precis, vad en nätokrat är ute efter.


Som ni nog märker finns det flera saker att ta upp om detta. Mina inlägg förklarar mycket kort vad nätokrater är m.m Jag håller på att läsa Kroppsmaskinerna av Alexander Bard och Jan Söderqvist just nu.  Det är en intressant bok. Avslutande i det här inlägget finns en föreläsning av Alexander Bard som förklarar ämnet mer i detalj. - Hälsningar Farbror Blå


Referens: Nätokraterna - Författare: Alexander Bard och Jan Söderqvist år 2000


Av Torbjörn S. Brandhill - 3 februari 2013 15:28

Paradigm skiftet: Det har funnits fyra olika paradigmen: Slavsamhället, feodalsamhället, kapitalismen och informationssamhället. Det sistnämnda har skapat denna nya överklass kallad nätokrater. Förr skulle man lära sig allt utantill i skolan men idag kan man hitta fakta lika snabbt på internet. Vi har slutat med krav på att man ska lära sig saker utantill. Sociologiska paradigmskiften: Talspråket, Skriftspåket, boktryckarkonsten, internet.


Men hur mycket kan en människa lagra i hjärnan? Vi kan beskriva det såhär: Svaret: Ja respektive Nej är värt en bite. Vår hjärna klarar av att lagra 5 000 000 bites fast i en grupp måste man tänka på att redundansen är väldigt hög. En människa kan bära väldigt mycket informatio,n men problemet är att vårt minne är färskvara och oftast måste vi fräscha upp detta för att det ska kunna stanna kvar.


Varför används information som ”vapen” i krig? Historien uppvisar en intrikat dynamik mellan nollsummespel och plussummespel. Det har absolut används i krig, eftersom det är den som är mest strategiskt förberedd som vinner krig. Den som inte vet något om den anfallande armén har väldigt svårt för att försvara sig. - Hälsningar Farbror Blå

Av Torbjörn S. Brandhill - 1 februari 2013 06:23

Nätokrater


Inledning: Information har påverkats oss genom historien på flera olika sätt. När en människa har brist på information i ett ämne tar vårt fiktiva tänk över. I en politisk fråga till exempel agerar vi människor efter denna regel när vi har brist på kunskap. När vi människor inte längre besitter kunskap i ett ämne tar vår fiktion över. Bristen på kunskap beror på bristen av information och personer som idag äger makten över informationen kallas nätokrater. Nätokrater är en ”ny” överklass som har växt fram under det nya paradigmskiftet. Här kommer jag att berätta om hur informationen har påverkat människan i historien och hur det har växt fram en ny överklass av att, det nya paradigmet har skapat en explosionsartad exploatering av information. När information väller ut blir den ”sannhetsenliga” informationen väldigt dyrbar och de personer som kontrollerar denna information kallas nätokrater. 


Betydelse i historien: Det finns en gammal anekdot som visar tydligt vad information betyder för oss människor.  I den klassiska anekdoten hittas en japansk soldat ute i djungeln 35 år efter andra världskriget. Han levde i djungel samtidigt som han gömde sig från soldater. Han hade ingen aning om att kriget redan var slut på grund av hans brist på information. I soldatens brist på information tog hans fiktions-tänk över, som målade upp en fantasibild. Detta är väldigt komiskt, men ändå utmärkande för oss människor. När soldaten kom tillbaka till Japan märkte han allt han hade missat. Historien väntar inte på dig!


När aztekerna gick under av spanjorerna hade aztekerna många fler soldater.  Aztekerna förlorade kriget mot conquistadorerna. Varför blev det så? Jo, det skedde på grund av aztekernas informationsbrist. Aztekerna hade ingen aning om spanjorernas anfall och därför blev deras taktiska nederlag alldeles för stor. De förlorade på grund av bristen på information. Aztekerna hade många fler soldater, men hövdingen hade ingen aning om att Conquistadorerna hade ödelagt tre indianstammar innan de attackerade. Spanjorerna visste precis hur Aztekernas armé såg ut m.m därför vann de slaget. - Hälsningar Farbror Blå

Av Torbjörn S. Brandhill - 4 november 2012 17:35

Finkultur är ett ord som är speciellt i den bemärkelsen att det är svårt att definiera. Är opera finkultur? Kan man tycka om opera utan att vara finkulturell? Är vacker lyrik, dikter, teatrar skrivna av historiens mest kända, mest hedrade lyriker, författare, dramatiker m.m ett uttryck för finkultur? Det är svårt att definiera begreppet, men motsatsen är i allmänmening lättare för oss att definiera. Vi har det mycket lättare att fördöma olika kulturella uttryck som något ofint och osmakligt. Man kan dra en parallell till hur vi objektifierar samt bedömer människor i allmänhet. Vi har ofta en benägenhet till att hitta fel och brister istället för att höja det vi uppskattar. Om man frågar någon man känner: Kan du nämna en person du tycker är ful? Svaret hoppar fram väldigt snabbt. Den motsatta frågan blir däremot ofta mycket svårare att svara på: - Okej, kan du nämna nu en person du tycker är snygg? Ofta kryper det fram ett ärligt svar efter en lång tystnad eller också kan det komma ett svar som personen vet inte förvånar. Ett uppenbart svar använder sig folk ofta av, eftersom det gör att det inte kommer några jobbiga följdfrågor. Kan du nämna någon som du tycker är snygg?


Till alla operahatare: Jag bjuder på lite finkultur. Här är ett exempel på när opera och ”vanlig” musik blir ett riktigt mästerverk ihop. Jag måste även framhålla det fantastiska liveframträdande som Pavarotti och Elton John bjuder på. - Hälsningar Farbror Blå
 
Baronen har ett bra utbud av klädbutiker, vilket jag uppskattar starkt.
 
 
 
 
Bra priser på chips och godis, men dålig utbud när det gäller kött, pasta samt andra livsmedel.
 
 
 

Fråga mig

100 besvarade frågor

Omröstning

Vet du vad en frivilligcentral är?
 Ja
 Nej

Bidra till bloggen

Alla bidrag är välkomna. Bloggen lyfter civilsamhället och frivilligt socialt arbete mer och andra politiska frågor. Alla pengar går till att bygga upp bloggen och annat för att lyfta politiska frågor. Det kan gälla Ulricehamns kommun eller riksfrågor. 

 

Swisha till: 070-2870484

Det här är jag

     

Get to know be better-video på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=AdMJjhuhHDQ&list=UUswujfiyq_atByqT7QIqTEA

 

Jag gör videor på svenska, engelska och tyska. I mina videor på svenska heter jag "Farbror Blå" och i de på engelska samt tyska heter jag "Brandhill". Alla mina videor på tyska har undertexter på svenska så om du inte kan tyska är det inte något problem. Här är min youtube-kanal: 

https://www.youtube.com/channel/UCswujfiyq_atByqT7QIqTEA

 

Jag är 26 år och politiskt aktiv i Liberalerna, har en populär blogg samt youtube-kanal med över 400 000 views, spelar piano, sjunger m.m.

 

Har varit distriktsordförande för LUF Kalmar och suttit som ersättare i en del lokala styrelser i Liberalerna tidigare Folkpartiet Liberalerna. 

 

Är intresserad av livet och allt som har med livet att göra. Poesi har alltid varit en stor del av mitt liv och på poeter.se delar jag med mig av mina dikter. Jag har pluggat internationella samhällsstudier på Linnéuniversitetet i Kalmar och har därmed läst idéhistoria, statsvetenskap, internationella samhällsstudier m.m. Jag var erasmusstudent i Bremen/Tyskland. I Tyskland pluggade jag statsvetenskap, engelska och tyska. (Terminen i Tyskland var under förra hösten)  Är hemma i Sverige nu och har en fil.kand. i statsvetenskap. Idag pluggar jag offentlig förvaltning, ledning och styrning på Göteborgs Universitet. 

 

Har du frågor, tankar eller något liknande till mig är det välkommet med kommentarer samt förslag om vilka typer av videor som jag ska göra m.m.

 

Politik: Talesperson för en realistisk och genomtänkt syn på politik. Jag älskar att diskutera och försöker göra mig involverad i politiken genom att diskutera frågor via flera olika synvinklar. Jag brinner för de mänskliga rättigheterna.  

 

Här är ett klipp från min tv-debut. Det var under valrörelsen i februari-månad 2014. (Om jag minns rätt)   

https://www.youtube.com/watch?v=Kn7dAJEdAnE 

 

Här är jag med i radion: 

P4 Kalmar - Debatt om vilka frågor som är de viktigaste ungdomsfrågorna: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=5889187 

 

I P3 om hot som jag fått som politiker och ordförande i LUF Kalmar: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspxprogramid=1646&artikel=5853654

Sök i bloggen

Translate my blog

Besökare

Kategorier

Tidigare år

Arkiv

Ranka blogg

bloggtopplista free counters
Free counters Affärsverksamhet bloggar Blogg listad på Bloggtoppen.se Twingly BlogRank PageRank bloggar Blogglista.se Kvalitetskatalog.se