Farbror Blå * Brandhill

Inlägg publicerade under kategorin Globaliseringen

Av Torbjörn S. Brandhill - 13 november 2012 19:42

Guld är alltid intressant när det är lågkonjunktur. Priset på guld har skjutit i höjden och företag har haglat med reklam för att du sälja ditt guld. Finns det några bra företag bland alla dessa reklamsnuttar? Det är svårt att svara på om man inte är riktigt insatt. Nordisktguld är ett företag som arbetar med att köpa ditt guld via nätet. Kontakten är bra och det fungerar smärtfritt för båda parter. Direkt när man nämner internet, öppnas det upp för en viss fråga i folks hjärnor: Hur kan man lita på att man får tillbaka allt om man tackar nej? Det är en mycket befogad fråga som vi kan täcka på två sätt: 1. Försök ha noga koll på själv exakt vad du skickar. Du kan till exempel ta kort på allt innan du skickar det etc. 2. Nordisktguld har en garanti som säger att de ansvarar för att guldet tas väl om hand. (De har en försäkring som kan täcka upp till 100 000 kronor)


Hur är det med priset då? Hur mycket betalar nordisktguld? Jo, deras kampanjpriser är:  


Kampanjpriser

24 karat
  20 karat
  18 karat
  14 karat

289 kr / gram
  215 kr / gram
  204 kr / gram
  164 kr / gram


Det är en bra betalning i jämförelse med flera andra företag. Har du guld som du tröttnat på etc. kontakta nordisktguld. – Hälsningar Farbror Blå (Jag älskar guld)

Av Torbjörn S. Brandhill - 23 november 2010 22:36


Globaliseringen

Skillnaden mellan en handeln i Europa och Afrika är att i Afrika används handeln till att kunna ge familjer mat på bordet tillskillnad mot i Europa används handeln till att skapa rikt folk eller karriärer. Något som är väldigt akut att ändra inom globalhandel är att


marknadsmakten borde vara mer opartisk än vad den är idag. Den borde gynna alla på en så hög nivå som möjligt. Istället för idag då vissa länder gynnas mycket mer än andra.

 

Så om jag ska sammanfatta hela globaliseringen så kan man absolut säga att det är ganska destruktivt för jorden men för oss människor är det överlag ganska positivt. Men jag kan säga efter denna undersökning att globaliseringen är i nuläget mer negativ än positiv. Det som behöver ändras är strukturerna i handeln och fattigdomen. För det kan man säga är att globaliseringen motverkar varken svälten eller fattigdomen i världen. Det är ren och skär orättvisa men det kan i sinom tid bli bättre!


Torbjörn "Farbrorblå" Peterson


Bloggtoppen.se" href="http://www.bloggtoppen.se/">Blogg listad på <a href=Bloggtoppen.se" /> bloggping www.farbrorbla.bloggplatsen.se

Av Torbjörn S. Brandhill - 22 november 2010 15:01


Globaliseringen


Även i U-länder i Europa så lånade länder jättemycket pengar för att få en högre livsstandard som genererar att idag har de en stor ekonomisk kris i länderna. (som t.ex.: Lettland) 

 

Det största argumentet som är emot globaliseringen är att handeln påverkar miljön otroligt mycket för när vi transporterar varor från andra länder så släpps det ut ett alldeles för stort CO2 utsläpp som skapar klimatförändringar. En annan sak som påverkar miljön är att företag i Europa skövlar regnskog som de skeppar hit till Europa som sedan bli virke i exotiska möbler. Men vad kostar de möblerna 5000-6000kr? Fel! Dessa möblerna kostar ett helt regnskogsklimat eftersom dessa företag som tillverkar regnskogsmöbler

planterar inte upp någon ny skog så de förstör hela regnskogklimatet. De förstör snabbare än naturen kan bygga upp sig.

 

Bloggtoppen.se" href="http://www.bloggtoppen.se/">Blogg listad på <a href=Bloggtoppen.se" /> bloggping www.farbrorbla.bloggplatsen.se


 Design your logo for $49! Design your logo for $49! Design your logo for $49! Design your logo for $49!

Av Torbjörn S. Brandhill - 19 november 2010 18:54

 Globaliseringen


Men all framsida har en baksida t.ex.:

Dagens lågkonjunktur är USA:s fel men är det USA som drabbas värst? Nej det är det inte, det land som drabbas värst är Island. Oskyldiga länder förlorar på att andra länder lånar ut för mycket pengar.

För det var orsaken till lågkonjunktionen i USA. Banken i USA som gick i konkurs lånade ut för mycket pengar till folk som inte de hade några möjligheter att betala tillbaka. Då fick banken finansiella problem som USA skulle ha löst innan banken gick i konkurs. För nu kräver dem att varje land ska ta ställning till sina egna kriser. När det egentligen är en globalkris som måste lösas på ett större plan därför var valet den 7 juni väldigt viktigt för konjunkturens utgång. För det är G8 länderna och EU som kan globaltsätt påverka lågkonjunkturen. Fast visst nu var jag lite orättvis krisen är inte bara USA:s fel utan hela världens fel. På något sätt har det i oss I-länder växt fram en lån kultur. Då vi lånar pengar för att få en högre livs standard.

 

Bloggtoppen.se" href="http://www.bloggtoppen.se/">Blogg listad på <a href=Bloggtoppen.se" /> bloggping www.farbrorbla.bloggplatsen.se


 Design your logo for $49! Design your logo for $49! Design your logo for $49! Design your logo for $49!

Av Torbjörn S. Brandhill - 18 november 2010 23:24


Globaliseringen


Det finns flera positiva och negativa sidor med globalhandel därför gjorde jag en tabell:


+

-

Alla länder vinner på att det är högkonjunktur

I ekonomiska kriser drar de I-länderna med sig U-länderna

Alla länder blir medvetna om varandra

U-länderna tjänar för lite pengar

Det blir svårare att göra militärkupper utan att andra länder bryr sig

I-länder brukar sin makt på marknaden på fel sätt

Vi kan alla påverka varandras ekonomier

Klyftor ökas alltså de fattiga länderna får det inte bättre medans de rika blir allt rikare eftersom all globalhandel påverkar enbart rika länder på ett positivt sätt.

Mycket tyder på att globaliseringen skapar en globaldemokrati där alla länders röster är lika mycket värda

Rika länder får en maktposition över fattiga länder + att fattiga länder förlorar en hel del självstyre.


Något som är positivt med globaliseringen är att man effektiviserar handeln. Alltså när företag har sin produktionen i t.ex.: Kina så gör det att företaget får mer pengar p.g.a att det kan produceras saker snabbare plus att produktionen blir billigare när arbetskraften är billigare. Något annat positivt är att det skapas jobb de fattiga länderna när en produktion är där. Men detta har också en baksida för i dessa länder kan arbetsförhållandena vara hemska det kan vara obekväma arbetstider, dåliga löner, jobb utan skyddsutrustning eller också farliga miljöer.
Bloggtoppen.se" href="http://www.bloggtoppen.se/">Blogg listad på <a href=Bloggtoppen.se" /> bloggping www.farbrorbla.bloggplatsen.se

Av Torbjörn S. Brandhill - 16 november 2010 22:54

Fortsättning om globaliseringen. Forsätt att följa mina globaliseringsdagar.


17. Skattekrisen är då de fattiga länderna blev tvungna att låna pengar av IMF/världsbanken. Skattekrisen bröt ut i början på 1980-talet. Fattiga länder var tvungna att ta lån som skulle täcka deras gamla lån. ( låter lite som Lyxfällan) De länder som fick lån blev tvungna att ändra sin politik så att IMF/världsbanken kunde försäkra sig om att de kunde betala tillbaka. Men IMF/världsbanken har fått stor kritik för att de lägger sig de skuldsatta ländernas politik för mycket. Det vore bättre om de fattiga länderna fick små lån som de kunde betala av efterhand. För om lånet är ganska litet så är det ju inte jätteviktigt för banken att få tillbaka pengarna direkt. Så då kan de fattiga länderna bygga upp en avbetalning efter deras egna politik. De fattiga länderna måste vara med och bestämma mycket mer!


18. IMF = De lånar ut pengar till fattiga länder på kortsikt. Världsbanken = De lånar ut pengar till fattiga länder på lång sikt.


19 a: 2,8 biljoner $ mer skulle all handel öka om alla handelshinder avskaffas.

b: 60 miljarder skulle fattiga länderna tjäna om de fick tillträde till de rika ländernas marknad.

c: Det krävs 2400 liter vatten att framställa en hamburgare lika mycket som tre människor dricker under ett år.


20. Moçambique säljer inte sitt socker till Europa för det är jättedyrt med alla tullar dem i så fall måste betala. De kan heller inte konkurrera på Europas marknad p.g.a alla prisdumpningar och det leder enbart till att Moçambique förlorar pengar. Är det inte konstig att om Europa tog bort alla tullar och prisdumpningar så skulle t.ex.: Moçambique tjäna mer pengar än dem får i bistånd. Det är helt sjukt!


21. Skuldavskrivning är när skulder från U-länder blir betalda av I-länder. Bara ohållbara skulder avskrivs. Ohållbara skulder är när skulderna är 150 % mer än landets exportinkomster.

Alltså skulder som landet absolut inte kan betala.


22. Bistånd är pengar som länder skänker till fattiga länder.


23. Mikrolån är små lån som är lätta att betala tillbaka. Fredspriset år 2006 delades ut till de personerna som kom på mikrolånen. Men alla lånen måste gå till viktiga saker och inkomstgivande saker som symaskiner, saker till affärer eller jordbruks redskap. Mikrolån har normal ränta.


Torbjörn Peterson


bloggping Bloggtoppen.se" href="http://www.bloggtoppen.se/">Blogg listad på <a href=Bloggtoppen.se" /> www.farbrorbla.bloggplatsen.se

Av Torbjörn S. Brandhill - 16 november 2010 09:11


Globaliseringen


10. a: 80% av all mat produceras av kvinnor men de äger bara en procent av jordbruksmarken.

b: En svensk förbrukar 50kg råvaror om dan en afrikan förbrukar endast 2kg.

c: 75st barn per timme får HIV. (Humantimmunvirus)

d: Världens länder väntas i år lägga 1,1biljoner $ på millitära uppgifter.


11. Millenniemålen är de 8 mål som FN satte år 2000. Millennie heter det för de gjordes samband med millenniumskiftet. De åtta målen har beslutats vara de viktigaste som gjorts. Man förstod liksom att det vi har nu är inte perfekt.


12. Jag fördjupar mig i ett utav målen och jag valde mål nummer 3. Mål 3:

Jämställdheten måste öka och kvinnornas ställning i världen ska förbättras. Målet är att år 2015 ska all utbildning vara jämt fördelad mellan könen.

 

Ett underbart mål tycker jag. Lönerna har kommit en bit men har en lång bit kvar. För visst Sverige är det mest jämställda landet och det beundrar jag oss för men även här finns det fortfarande skillnader. I de fattiga länderna så är det de oberoende länderna som är mest jämställda. Jag tycker det är lite lustigt egentligen jag kollade upp de största ledarna i världen alltså presidenten i USA, Ryssland etc och då var det bara en kvinnlig ledare på de 35 viktigaste länderna. Den enda kvinnliga var Angela Merkel i Tyskland kallar man det jämställt vet man inte vad jämställt är. Det är minst jämställt i fattiga länder men framförallt i Afrika för där ses kvinnan som en individ som enbart ska föda barn och jobba hemma.


13. Globalhandel är när länder specialiserar sig på olika saker. Om vi sedan exporterar detta blir marknaden mer lönsam för alla. Man gynnar varandra och miljön. För det är bättre för miljön om ett land har bra natur för att t.ex.: odla bananer. För har man bättre miljö så behövs det inte lika mycket kemikalier eller i bästa fall inga.


14. WTO = Världsorganisationens kontor ligger i Genève. Där styr dem reglerna i den globala handeln. Där representeras länder av representanter men det dåliga med WTO är att I-länder har fler representanter än U-länderna därav har I-länderna mer att säga till om. WTO vill att vi I-länder ska ha mindre makt. Men precis som sa skrev fungerar inte WTO särskilt bra för istället för att stävja I-ländernas makt så förstärker man I-ländernas makt. Bra idé med WTO men organisationen måste utvecklas.


15. Kläder kan vara gjorda flera olika länder mina kläder är nästan uteslutande gjorda i ett Asiatiskt land. Det kan vara av barnarbetare...

16. Organisationen rena kläder är egentligen ett nätverk av flera organisationer. Alla dessa organisationers huvudkontor ligger i Amsterdam och den svenska delen kallas rena kläder. Men vad gör rena kläder? Jo de försöker sprida information till konsumenter om klädindustrins baksida. Det kan handla om: Barnarbete, taska arbetstider eller dålig arbetsmiljö. De vill även att vi konsumenter ska sätta press på företag så att arbetsförhållandena i produktionsländerna blir bättre. För det är lättare för oss att sätta press för vi har inget att förlora. Rena kläder sätter även press på företag och bevakar hur de agerar i dessa frågorna.


Torbjörn Peterson


bloggping Bloggtoppen.se" href="http://www.bloggtoppen.se/">Blogg listad på <a href=Bloggtoppen.se" /> www.farbrorbla.bloggplatsen.se

Fråga mig

100 besvarade frågor

Omröstning

Vet du vad en frivilligcentral är?
 Ja
 Nej

Bidra till bloggen

Alla bidrag är välkomna. Bloggen lyfter civilsamhället och frivilligt socialt arbete mer och andra politiska frågor. Alla pengar går till att bygga upp bloggen och annat för att lyfta politiska frågor. Det kan gälla Ulricehamns kommun eller riksfrågor. 

 

Swisha till: 070-2870484

Det här är jag

     

Get to know be better-video på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=AdMJjhuhHDQ&list=UUswujfiyq_atByqT7QIqTEA

 

Jag gör videor på svenska, engelska och tyska. I mina videor på svenska heter jag "Farbror Blå" och i de på engelska samt tyska heter jag "Brandhill". Alla mina videor på tyska har undertexter på svenska så om du inte kan tyska är det inte något problem. Här är min youtube-kanal: 

https://www.youtube.com/channel/UCswujfiyq_atByqT7QIqTEA

 

Jag är 26 år och politiskt aktiv i Liberalerna, har en populär blogg samt youtube-kanal med över 400 000 views, spelar piano, sjunger m.m.

 

Har varit distriktsordförande för LUF Kalmar och suttit som ersättare i en del lokala styrelser i Liberalerna tidigare Folkpartiet Liberalerna. 

 

Är intresserad av livet och allt som har med livet att göra. Poesi har alltid varit en stor del av mitt liv och på poeter.se delar jag med mig av mina dikter. Jag har pluggat internationella samhällsstudier på Linnéuniversitetet i Kalmar och har därmed läst idéhistoria, statsvetenskap, internationella samhällsstudier m.m. Jag var erasmusstudent i Bremen/Tyskland. I Tyskland pluggade jag statsvetenskap, engelska och tyska. (Terminen i Tyskland var under förra hösten)  Är hemma i Sverige nu och har en fil.kand. i statsvetenskap. Idag pluggar jag offentlig förvaltning, ledning och styrning på Göteborgs Universitet. 

 

Har du frågor, tankar eller något liknande till mig är det välkommet med kommentarer samt förslag om vilka typer av videor som jag ska göra m.m.

 

Politik: Talesperson för en realistisk och genomtänkt syn på politik. Jag älskar att diskutera och försöker göra mig involverad i politiken genom att diskutera frågor via flera olika synvinklar. Jag brinner för de mänskliga rättigheterna.  

 

Här är ett klipp från min tv-debut. Det var under valrörelsen i februari-månad 2014. (Om jag minns rätt)   

https://www.youtube.com/watch?v=Kn7dAJEdAnE 

 

Här är jag med i radion: 

P4 Kalmar - Debatt om vilka frågor som är de viktigaste ungdomsfrågorna: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=5889187 

 

I P3 om hot som jag fått som politiker och ordförande i LUF Kalmar: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspxprogramid=1646&artikel=5853654

Sök i bloggen

Translate my blog

Besökare

Kategorier

Tidigare år

Arkiv

Ranka blogg

bloggtopplista free counters
Free counters Affärsverksamhet bloggar Blogg listad på Bloggtoppen.se Twingly BlogRank PageRank bloggar Blogglista.se Kvalitetskatalog.se